(CLOSED!!)๐ŸŽ GIVEAWAY! Born Pretty Gel Polish Set.(CLOSED!!)

I have teamed up with Born Pretty Store to host an epic giveaway where 3 winners will receive a complete gelpolish set (including a lamp, 6 coloured gelpolishes, base and topcoat and more!).

How to enter:
– Susbribe to my channel if you haven’t already and make sure it’s public so I can check.
– Like the video.
– Leave a nice comment saying you enter and leave your instagram account or emailaddress so I can contact you if you are one of the winners.

The 3 winners will be picked randomly by an online comment picker as usual :) Also, don’t forget to use my 20% discount code (FEM20) for an additional 20% off of your next purchase and check out the awesome black friday sale HERE.

x femketje

Published by

femketje

contact: info@femketje.nl

2 thoughts on “(CLOSED!!)๐ŸŽ GIVEAWAY! Born Pretty Gel Polish Set.(CLOSED!!)”

  1. Wat geweldig deze set. Lijkt me heel leuk om vriendinnen van mooie nagels te voorzien. Ik heb voldaan aan de voorwaarden en ik maak graag kans.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *